Lần đầu tiên TP.HCM có phố kinh doanh vàng bạc, đá quý