Mưa lũ làm sập cầu, gần 250 hộ dân bị chia cắt
‘Công nghệ’ làm mới hạn sử dụng thuốc trừ sâu có một không hai