HLV Park Hang-seo loại 3 cầu thủ trước khi sang Thái Lan