Sức mạnh của tàu ngầm Nhật Bản Kuroshio thăm Việt Nam