Hà Nội, Hải Phòng và 3 tỉnh phối hợp diễn tập chữa cháy
Diễn tập tại dự án hầm đường bộ Đèo Cả trước khi thông xe