CEO Microsoft: 'Chưa có phân biệt cách dùng đúng, sai công nghệ nhận dạng khuôn mặt'
Điện thoại chống cháy lần đầu tiên được giới thiệu ở Việt Nam