Bán kết toàn châu Âu của những cầu thủ gốc Phi
Ca sĩ Hoàng Bách: "Anh chưa đạt tới đẳng cấp của Bỉ"