Khai hội ở làng quất hàng trăm tuổi tại Hội An
Người đưa du thuyền vào chai thủy tinh
Lung linh Giáng sinh tại Bethlehem