Đi bắt ốc, 2 bé trai trượt chân xuống hồ nước chết đuối
Chủ bè cá mất tích sau khi lặn kiểm tra bè cá