Đưa quả thận vượt 1.700 km từ Hà Nội ghép cho bệnh nhi ở TP.HCM
Thêm cơ hội ghép tạng cho nhiều trẻ em
Ca lấy thận ghép bằng robot đầu tiên tại Việt Nam