Thót tim cảnh kết bè gỗ lậu vượt sông
Rừng lim trăm tuổi "đổ máu" vì bị chặt hạ không thương tiếc
Nhấn chìm gỗ lậu xuống sông Thu Bồn rồi chạy thoát