Ngọc Trinh muốn làm “đệ tử” của Ngô Thanh Vân
“Thanh Sói” ngoài đời ra sao?