Ngắm ‘Tiên cảnh’ miễn phí trên đỉnh Hải Vân của ông lão mê thơ
Phong tỏa đèo Hải Vân ngăn vụ nổ do lật xe bồn 16 tấn ga