Tặng “mái ấm” cho người nghèo, xe đạp cho học sinh vượt khó
Bình Dương đã hết hộ nghèo ?