Xe tải chở nhiều thùng hóa chất rò rỉ
Hút hết 26 tấn axit trên chiếc tàu chìm ở sông Đồng Nai
Tẩy trắng dừa bằng hóa chất để cung cấp cho resort