Cận cảnh 4 ngày hủy nổ hơn 1.400 vật liệu nổ ở Quảng Trị