Chế biến ớt xuất khẩu trong hồ đầy côn trùng chết và phân súc vật
Cảnh sát phá tường, giải cứu công nhân giữa đám cháy lớn