Mất mạng vì trèo qua dải phân cách để qua đường
Phụ huynh lo lắng vì 2 lớp phải học chung 1 phòng, 1 giáo viên