Vụ cháy kho cảng Sài Gòn: Lửa bao trùm gần 5.000 m² nhà kho