Ngang nhiên đến quán ăn, doanh nghiệp…  ném mắm tôm, tạt sơn, lục đồ người khác
IS tấn công, hơn 100 người thiệt mạng ở miền nam Syria