Nhà cổ 123 tuổi độc đáo được xếp hạng di tích
Một ngày ở Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM