Ngang nhiên nuôi cá tầm trong rừng phòng hộ
Xe khách tông xe ben lao xuống suối, hơn 10 hành khách khiếp vía
Bắn chết bạn đi săn vì nhầm tưởng thú rừng trong bụi cây