Lại phá rừng ở Phú Yên
Rừng tự nhiên bị phá mà kiểm lâm không hay biết
Đau xót những cánh rừng giáng hương cổ thụ bị xẻ thịt giữa đại ngàn Tây Nguyên
Cam go cuộc chiến chống khai thác, vận chuyển gỗ trái phép
Tàn phá lan rừng