Cụ ông dầm mưa dãi nắng bán vé số làm từ thiện
Xếp hàng cắt tóc miễn phí ở “salon vỉa hè”