Công an xử lý 14 thanh thiếu niên “quậy” trên đường phố
Xe ôm lạng lách giữa Paris