Hơn 600 học sinh tiểu học học cách tái chế giấy, nhựa
10 năm bị bôi nhọ... trên mạng xã hội của Hoa hậu Diễm Hương