Phát hiện 11 người đàn ông vây quanh chiếc laptop xem... gà đánh nhau
Bảo Thy trăn trở về sự thay đổi của thị trường nhạc Việt
Bị hỏi bao giờ lấy chồng, đây là phản ứng của Bảo Thy
Chiều fan, Bảo Thy hát live I can't breathe đầy cảm xúc