Người Hà Tĩnh ngao ngán vì ngao nuôi chết hàng loạt
Ngư dân trúng đậm sò lông trước giờ chạy bão số 10
Hà Tĩnh: Trúng đậm cá nục, ngư dân thu tiền triệu