Cận cảnh đường dẫn lên cầu R Lây bị sạt lở mất phần móng