Nghệ sĩ mỹ thuật 19 nước tham gia ngày hội sáng tạo
Hồi sinh can xại
Triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Lào - Campuchia