Trường học 100 tỉ, xây 8 năm chưa xong
Những phận người tha hương bên sông Cửa Tiền