Phở xí quách dành cho người ngại gặm xí quách
Dimsum take away bán hàng ngàn viên mỗi tối
Bánh xèo vỏ giá 1.000 đồng chỉ bán 3 tiếng mỗi ngày