Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: "Lãnh đạo phải biết sợ dân không hài lòng"
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục gặp gỡ cử tri tại quận 2