Sống trên nhà giàn giữa trùng khơi ở bãi Tư Chính
Hát qua bộ đàm - Buổi giao lưu văn nghệ ‘có một không hai’ ở nhà giàn