Vòng đu quay tái mở cửa sau tai nạn khủng khiếp
Tổng thống Zimbabwe xuất hiện trước công chúng