[NÓI ĐI, NGẠI GÌ!] Hứa Minh Đạt kể chuyện quá khứ của Lâm Vỹ Dạ
“Sự tích” gia đình hoa dâm bụt qua lời kể Đức Phúc