Cá chết nổi xếp lớp tại hồ điều tiết Trung Nghĩa ở Đà Nẵng
Suối Cù Bị ô nhiễm vì rác, phân heo
Cá chết trên dòng suối đen ngòm ở Phú Quốc, dân chịu không nổi