Hỏa hoạn dữ dội ở Phan Rang - Tháp Chàm
Lễ hội Katê được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia