12 năm tù cho chủ tịch huyện gây thiệt hại của Nhà nước hơn 9 tỉ đồng
Phú Yên hoàn tất di dời người dân tránh cơn bão số 6
Nguyên chủ tịch huyện cùng 14 thuộc cấp hầu tòa vì cố ý làm trái
Kinh hoàng hoàn lưu bão số 5 ở Phú Yên
Cận cảnh lùa đàn bò bơi qua sông Ba để chạy bão số 5