Triều cường dâng cao, công nhân khổ sở lội nước đi làm