Iran công bố video phóng tên lửa bắn rơi UAV do thám của Mỹ
Eo biển Hormuz - điểm nóng xung đột ở Trung Đông