Một năm sau thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử, Tổng thống Trump đạt được gì?
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Bắc Kinh sẽ không 'ra rìa'