Gợi chuyện 'ngoại giao bóng bàn', ông Tập kêu gọi ông Trump hợp tác
Chiến tranh thương mại căng thẳng, Mỹ lo ngại Trung Quốc ngừng cung cấp đất hiếm