Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Văn Toàn
CĐV Thái Lan đốt pháo sáng trước sân Mỹ Đình