A Bung khát nước sạch trầm trọng
Dây điện cà vào nhánh cao su, 308 hộ dân mất điện