Xe khách tông xe ben lao xuống suối, hơn 10 hành khách khiếp vía
Quốc lộ 20 biến thành sông sau trận mưa lớn
Những người phụ nữ lượm lá rừng giá tỵ mưu sinh