Ronaldo: "Messi đang rất nhớ tôi"
Ronaldo chỉ ra điểm khác biệt giữa bản thân và Messi