Tái hiện Sài Gòn xưa qua những mô hình thu nhỏ
Xóm dây thừng ở vùng ven Sài Gòn
Hóng gió, thả diều mùa nắng nóng ở ngoại ô