Trực thăng khẩn cấp ra nhà giàn DK1 cứu trung úy bị đột quỵ não