Triều cường dâng cao làm sạt lở đường
Hàng chục hộ dân khóc ròng vì doanh nghiệp xây nhà hỗ trợ bị bể nợ giữa chừng, lặn mất tăm
Cận cảnh đường dẫn lên cầu R Lây bị sạt lở mất phần móng
9 căn nhà chìm xuống kênh, dân chợ Cầu Lộ mất bạc tỉ vì sạt lở